חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

פורום המבקרים במועצות האזוריות

המפעם מקיים פורום מקצועי למבקרים במועצות האזוריות, הפורום עוסק בעבודת הביקורת בתחומים המיוחדים למועצות האזוריות. 

 

פורום המבקרים במועצות האזוריות מתכנס ללמידה משותפת, הפריה הדדית וליבון נושאים מקצועיים הנוגעים בעבודת המבקר, הייחודית למועצה אזורית. 

 

המפגשים משלבים למידה והעמקה בנושאים מקצועיים, עם למידת עמיתים. מבקרי הפורום מציגים מודלים, עבודות ותפיסות שונות לעבודת ביקורת  בנושאים אלו. 

את הפורום מלווה ועדת היגוי מבין המשתתפים.

 

 


פורום מבקרים מועצות אזוריות 2018

(הקש לצפייה)

 

 


 

 

מצגות וחומרי לימוד ממפגשי פורום מבקרי מועצות אזוריות

(הקש לצפייה)