חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

קורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות

חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח, 1998) נועד להגן על זכויות אנשים עם מוגבלות ולעגן את זכותם הבסיסית להשתלבות והשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים. חוק השוויון הוא ביטוי לתהליך חברתי ותפיסתי כולל המכוון לייצר סביבה פיזית חברתית ושירותית, המאפשרת לאדם עם מוגבלות לחיות את חייו בעצמאות מרבית תוך מיצוי יכולותיו.  

 

על מנת להבטיח את יישום החוק ותקנותיו קבע המחוקק כי כל ארגון המונה מעל 25 עובדים ימנה רכז נגישות לאנשים עם מוגבלות. תפקיד רכז הנגישות הוא לקדם את מימוש עקרון שוויון הזכויות לכל אדם עם מוגבלות באמצעות הסרת מחסומים ומכשולים ויצירת נגישות למבנים תשתיות וסביבה כמו גם נגישות לשירות ולמידע.   

 

הרשויות המקומיות הן ממערכות השירות הגדולות והמשמעותיות ביותר במדינה וכתוצאה מכך, מהוות גורם מכריע ביצירת סביבה עירונית ומרחב ציבורי המקדם את שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה. חוק השוויון מטיל אחריות ישירה על הרשויות המקומיות לקדם נגישות בכל תחומי החיים ברשות, ומטיל על תפקיד רכז הנגישות ברשות המקומית להיות מקור המידע הקשר וההובלה של תהליכי הנגישות ברשות.  

 

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, הקרן לפיתוח שירותים במוסד לביטוח לאומי ומפעם שפלה חברו יחד ליצירת הכשרה ייחודית לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות. ההכשרה נבנתה מתוך התייחסות להיבטים הייחודיים של תפקיד רכז הנגישות ברשויות המקומיות. 

 

אנו רואים בתפקיד רכז הנגישות ברשות, עמדת מפתח ביצירת שינוי חברתי ותודעתי. תהליך ההתמקצעות וההכשרה מכוון לתת כלים תיאורטיים ומיומנויות מעשיות למימוש התפקיד באופן מיטבי ולבנות קהילת ידע תומכת.   

 


 קורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות מחזור 6

(הקש לצפייה)