חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

נגישות

הרשויות המקומיות הן ממערכות השירות הגדולות והמשמעותיות ביותר במדינה וכתוצאה מכך, מהוות גורם מכריע ביצירת סביבה עירונית ומרחב ציבורי המקדם את שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח, 1998) נועד להגן על זכויות אנשים עם מוגבלות ולעגן את זכותם הבסיסית להשתלבות והשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים בחברה הישראלית.

על מנת להבטיח את יישום החוק ותקנותיו קבע המחוקק כי כל ארגון המונה מעל 25 עובדים ימנה רכז נגישות לאנשים עם מוגבלות. תפקיד רכז הנגישות הוא לקדם את מימוש עקרון שוויון הזכויות לכל אדם עם מוגבלות באמצעות הסרת מחסומים ומכשולים ויצירת נגישות למבנים תשתיות וסביבה כמו גם נגישות לשירות ולמידע. 

 

חוק השוויון מטיל אחריות ישירה על הרשויות המקומיות לקדם נגישות בכל תחומי החיים ברשות, ומטיל על תפקיד רכז הנגישות ברשות המקומית להיות מקור המידע, הקשר וההובלה של תהליכי הנגישות ברשות.

 

מפעם השפלה חבר לנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים לשם קידום הנושא ברשויות  המקומיות ופיתוח הכשרה ייחודית לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות.  

אנו רואים בתפקיד רכז הנגישות ברשות, עמדת מפתח ביצירת שינוי חברתי ותודעתי. תהליך ההתמקצעות וההכשרה מכוון לתת כלים תיאורטיים ומיומנויות מעשיות למימוש התפקיד באופן מיטבי ולבנות קהילת ידע תומכת.

 

  

  

 

                                                          

                                                                           

(הקש לצפייה בחוברת)

 

 נספחים לחוברת - מצגות ותרגילים לסימולציה