חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

תכנון, הנדסה ורישוי בנייה

עובד יחידת ההנדסה ברשות המקומית!

מפעם השרון מציע לך אמצעים זמינים לפתרון שאלות ארגוניות ומקצועיות בתחום התכנון והבניה וזאת באמצעות קורסים השתלמויות וימי עיון למגוון בעלי התפקידים שביחידת ההנדסה.

התחום של הנדסת עיר הוא אחד מתחומי ההתמחות של המפעם.

אין ספק שתכנון ובנייה נמצא בנתיב הקריטי של כל רשות מקומית מכל סוג וגודל.

נושא זה יקבע את גודל הישוב, אופיו, מוסדות חינוך תרבות ופנאי, מקורות תעסוקה ועוד. ההחלטות העקרוניות נקבעות בוועדה המקומית לתכנון ובניה (או בוועדה המקומית-מרחבית). מימוש ההחלטות מתבצע אצל הגורמים המקצועיים החל ממהנדס העיר ועד המפקח על הבניה.

מיצובו הארגוני של המפעם בין הרשות המקומית לבין משרד הפנים מאפשר לו לתת מענה הדרכתי הן למינהל התכנון, הן לרשויות המקומיות.

לאורך כל שנות פעילותו רשם המפעם שורה ארוכה של פעולות הדרכה שנבעו מיוזמות חקיקה ומצרכים של הרשויות עצמן:


פעולות שנבעו מיוזמות של השלטון המרכזי כמו תיקון 76 לחוק התכנון והבניה, (הנוגע להקמת ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בכל מחוז, ומתן סמכויות נוספות לועדות המקומיות באישור תכניות מפורטות). הוראות תכנית המתאר הארצית 38 על 3 תיקוניה, הדרכות על הגשת תכניות במבנה אחיד (מבא"ת) ועוד.

במישור הרשותי כוונו ההדרכות לשורת תפקידים ביחידת ההנדסה: מהנדסים (הכשרה מחייבת למהנדסי עיר), בודקי תכניות ובקשות להיתרים, מנהלי נכסים ועד לאחרונה גם למפקחים על הבניה של הוועדות המקומיות והמחוזיות.

אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם ועדת ההדרכה של איגוד מהנדסי ערים וכבעבר, כך גם בעתיד, נשמח להירתם בדרך המקצועית ביותר לכל יוזמה הדרכתית או ארגונית.

כעובד רשות אתה מוזמן לפנות אלינו בהצעות שמגדירות את צרכיך המקצועיים ונשתדל למלא אחריהם בכלים המגוונים העומדים לרשותנו.

 

קורסי מידענים – דצמבר 2016 – קול קורא וטופס הרשמה

(הקש לכניסה)

 

קורס מנהלי תפעול ועדה – דצמבר 2016 - קול קורא וטופס הרשמה

(הקש לכניסה)
 

קורס בודקי היתרים צפון - נובמבר 2016

(הקש לכניסה)


קורס רישום מקרקעין דרום - נובמבר 2016

(הקש לכניסה)


קורס תכנון בישובים במגזר הערבי רכס הכרמל - נובמבר 2016

(הקש לכניסה)


 

קורס תכנון לישובים ערבים דוברי ערבית

(הקש לכניסה) 

 

קורס איכויות תכנוניות בהתחדשות עירונית

(הקש לכניסה)


קורסים לבודקי תוכניות בחיפה וברמת גן – ספטמבר 2016

(הקש לכניסה)

 

קורסים לבודקי היתרים בחיפה וברמת-גן – ספטמבר 2016

(הקש לכניסה)

 

סיום קורס הכשרה מחויבת למהנדסים – מחזור ד'

(הקש לכניסה) 

 

 

 

הכשרה מחוייבת למהנדסים – מחזור 6

הכשרה מחוייבת למהנדסים – מחזור 6

קורס מנהלי תפעול ועדה יפתח ב- 5 ביוני 2018 בת"א

קורס מנהלי תפעול ועדה יפתח ב- 5 ביוני 2018 בת"א

קורסי תיקון 101 לחודשים דצמבר 2017 – מרץ 2018

קורסי תיקון 101 לחודשים דצמבר 2017 – מרץ 2018

סיום המחזור החמישי בתוכנית להכשרה מחוייבת למהנדסי עיר – 2017

סיום המחזור החמישי בתוכנית להכשרה מחוייבת למהנדסי עיר – 2017

כותרת תמונה ראשית  - משתתפי המחזור החמישי

משתתפי המחזור החמישי בהכשרה מחוייבת למהנדסים מבקרים בעיריית בני ברק