חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

חומר מקצועי

הסברה - פיקוד העורף - מרץ-אפריל 2016

חדש - חובות פרסום באתר האינטרנט הרשותי החלות על הרשויות המקומיות - דצמבר 2015

המידע הנדרש באתרי האינטרנט הרשותיים מכוח חוק חופש המידע

המידע הנדרש באתרי האינטרנט הרשותיים מכוח חוק חופש המידע

תקשורת במצבי חירום – מדריך לגופים ציבוריים לצורך היערכות לשעת חירום

הודעה חשובה מפיקוד העורף - לפרסום ברשויות

עמוד הפייסבוק של פיקוד העורף - לשימושכם!

חוברת הסברה בשעת חירום

הנבחר, הציבור והתקשורת – חוברת לנבחרים שימו לב לפרק ב' העוסק במדיה החדשה ובאתר האינטרנט הרשותי - לחוברת לחצו כאן

החוק הקובע כי כל רשות מקומית חייבת באתר אינטרנט

התנועה לאיכות השילטון רשימת המידעים החייבים להיות באתר אינטרנט רשותי

טיפים לדף הפייסבוק של הרשות המקומית - מפיקוד העורף

הבהרה חשובה לגבי חובת הנגשת אתרי אינטרנט – 26.10.15