חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

 

מפעם גליל מערבי, עמק זבולון ומורדות הכרמל, הוא אחד משמונה מרכזים, המהווים זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו ולשיפור ביצועי הרשויות המקומיות; זאת באמצעות פעולות הדרכה ותהליכי פיתוח ארגוני.

להכרות עם עולם הפיתוח הארגוני ברשויות המקומיות, לחצו כאן

                                                         עוד על המפעם...

 

תחומי התמחות מוניציפליים

זרקור לפעילות המפעם
מפעם גליל מערבי
יום עיון-אכיפת עבירות מנהליות (קנס מנהלי כלבת ופיקוח כלבים) 25.6.18
הפורום ה-1 של מנהלי רישוי עסקים ומפקחי מ.הבריאות במחוז מרכז- נפות רמלה ורחובות
קורס רישוי עסקים בדגש על רישוי עסקי מזון לעובדי רישוי עסקים (שלב ב')
תמונה מיום העיון
קורס מפקחי תשתיות מים וביוב מחזור 26
כנס ברישוי עסקים 2017: "תפיסות אסטרטגיות לקידום רישוי העסקים בישראל" - לעידוד היוזמה והפיתוח העסקי ברשויות המקומיות
יום עיון מספר 5: פיקוח על מתקנים - למפקחי תשתיות מים וביוב
סדנא בנושא "קבלת החלטות בתנאי אי ודאות"
סדנא בנושא "הנעת עמיתים"
שימו לב: הסדנא נדחתה לתאריך 25.1.18
הכשרה מחייבת לממונה חירום וביטחון – מחזור ו'
יום הכשרה ליועצים בהטמעת הרפורמה ברישוי עסקים ברשויות המקומיות
קורס רישוי עסקים - הכשרה מחייבת (שלב א')
קורס רישוי עסקים למנהלים בצפון
קורס רישוי עסקים לאיגודי ערים ויחדות סביבתיות
קורס מפקחי מים וביוב מחזור 25
כנס שנתי ברישוי עסקים - "תפיסות אסטרטגיות לקידום רישוי העסקים בישראל"
כנס משגב לכפריות מקיימת
קורס להכשרת פקחים עירוניים
קורס להכשרת פקחי סביבה
יום עיון ליח' רישוי בצפון - מסלול תצהיר של הכבאות
יום עיון ארצי ברישוי עסקים - היערכות הרשות לקיץ: אירועים חד- פעמיים
קורס הכשרה והסמכת פקחים עירוניים חוק התעבורה: אכיפת אופניים חשמליים
קורס הכשרה והסמכת פקחים עירוניים
קול קורא לרשויות במסגרת פרויקט פיילוט הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים ברשות המקומית
קורס הכשרה והסמכת פקחים עירוניים–ייעודי לצפון
קורס להכשרת פקחי סביבה
יום עיון שנת המס  2017
קורס הכשרה למפקחי תשתיות מים וביוב- מחזור 24
פיתוח ארגוני כוללני משולב ברשויות המקומיות הדרוזיות והצ'רקסיות