חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

קורס מנהלי אתרי אינטרנט 2012

אתרי אינטרנט רשותיים בארץ ובעולם - דר רונית פוריאן לוקאץ

לעבוד עם מעצבים - רונן ברלינר

רשימת מושגים - רונן ברלינר

קידום עסקים עיריית תל אביב- אליאב בליזובדקי

שקיפות בינלאומית - גליה שגיא

האינטרנט, הרשות המקומית והדין - יורם ליכטשנשטיין

תכנון אתר אינטרנט מצליח- דניאל צוקרמן

שיווק באינטרנט - דניאל צוקרמן

מערך התקשוב הממשלתי - מיכל לוי

ממשל זמין בשלטון המקומי - שמואל רפאלי

איכות השירות באתר האינטרנט הרשותי - ד"ר גיא יוגב

מחקרי שוק ככלי בידי מנהל אתר האינטרנט - הילה ליבאי

טרנדים בעולם האינטרנט - שמחה סיגן

הובלת שינוי בארגון - אסתי רבינוביץ'

שימושים של מדיה עצמית בפעילות הרשות המקומית - מור לביא

עקרונות בעיצוב המידע - סיגל פרלמן אוחיון

Don't make me think - ליאת דסאו

קידום אתרים - רונן צור

כתיבה שיווקית באינטרנט - קרן הומל אלון

ידע סמוי - תגית לוי הלפרין

  1. לעמוד הבא